Cennik: Chirurgia

Usługa

1. Usunięcie zęba mlecznego

2. Ekstrakcja zęba przez chirurga

Ekstrakcja korzenia zęba

Ekstrakcja zęba zatrzymanego

3. Zabieg chirurgiczny usunięcia zęba 8

4. Szycie zębodołu (jako osobna procedura)

5. Resekcja

Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego

Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego

6. Podcięcie wędzidła wargi lub języka

7. Regeneracja tkanki kostnej do implantacji

8. Pogłębienie dna zatoki - metoda otwarta

9. Konsultacja chirurgiczna

10. Implantacja (+cena korony)

11. Korona na implancie cementowana:

korona porcelanowo-metalowa

korona cyrkonowa

w odcinku przednim

12. Implanty z koroną

13. Kortykotomia (w szczęce lub żuchwie)

14. Implant ortodontyczny (wraz z kosztem implantu)

15.Płukanie kieszonki przyzębnej i aplikacja leku

16.Kiretaż zamknięty terapia zmaknięta

Kiretaż zamknięty terapiapodtrzymująca/powtarzalna

17. Zabieg płatowy

18. Zabieg płatowy z regeneracją przyzębia

19. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

20. Gingiwoplastyka

21. Gingiwoosteoplastyka/wydłużenie korony

22. Pogłębienie przedsionka

23. Pogłębienie przedsionka z przeszczepem z podniebienia

24. Pokrycie recesji

24. Gingiwoosteoplastyka/wydłużenie korony

25. Hemisekcja/radisekcja/radektomia

26. Augmentacja zębodołu po ekstrakcji

27. Nacięcie i wyłyżeczkowanie ropnia przyzębnego

28. Unieruchomienie zębów (1ząb)

29. Usunięcie szyny

30. Osteoplastyka

31. Plastyka połączenia ustno-zatokowego

32. Wycięcie zmiany na błonie śluzowej+badanie histopatologiczne

34. Opatrunek chirurgiczny

33. Wycięcie zmiany błon śluzowych

Cena

50 - 80 zł

200- 250 zł

250 - 300 zł

300 - 500 zł

300 - 500 zł

50 zł


600 - 750 zł

600 - 750 zł

300 zł

2000 - 3500 zł / ząb

3500 zł

100 zł

2500zł


2500 zł

2750 zł

3000 zł

4500 - 5000 zł

2200 - 2500zł / łuk

400 zł

100z ł

250 - 300 zł / ćwiartka

200 - 250zł / ćwiartka

200 zł / ząb

200 zł + cena biomateriałów

100zł

200 zł

300 zł

500 zł

50 zł

100 zł

1500zł pojedyncza

2000zł mnoga(2,3,4 zęby)

350 zł + biomateriał

200 - 300 zł koszt ekstrakcji + biomateriał

200 zł

300 zł

150 zł

300 - 400 zł

500 zł

350 - 400 zł

50 zł

250 zł

Cennik usług stomatologicznych - Ortholux Białystok