Cennik: Chirurgia

Usługa

1. Usunięcie zęba mlecznego

2. Ekstrakcja zęba przez chirurga

Ekstrakcja korzenia zęba

Ekstrakcja zęba zatrzymanego

3. Zabieg chirurgiczny usunięcia zęba 8

4. Szycie zębodołu (jako osobna procedura)

5. Resekcja

Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego

Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego

6. Podcięcie wędzidła wargi lub języka

7. Regeneracja tkanki kostnej do implantacji

8. Pogłębienie dna zatoki - metoda otwarta

9. Korekta dziąsła

10. Konsultacja chirurgiczna

11. Badanie histopatologiczne wycinka

12. Implanty z koroną

- System ASTRA

- System izraelski -adin

- System szwajcarski -straumann

- Implant ortodontyczny

13. Chemisekcja

14. Kortykotomia (w szczęce lub żuchwie)

15. Implant ortodontyczny (wraz z kosztem implantu)

16. Płukanie kieszonki przyzębnej i aplikacja leku

17. Kiretaż zamknięty

Kiretaż zamknięty terapia wstępna

Kiretaż zamknięty terapia podtrzymująca/powtarzalna

18. Zabieg płatowy

19. Zabieg płatowy z regeneracją przyzębia

20. Badanie kontrolne po zabiegu/instruktaż

21. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

22. Gingiwoplastyka

23. Gingiwoosteoplastyka/wydłużenie korony

24. Pogłębienie przedsionka

25. Pogłębienie przedsionka z przeszczepem z podniebienia

26. Pokrycie recesji

27. Hemisekcja/radisekcja/radektomia

28. Augmentacja zębodołu po ekstrakcji

29. Nacięcie i wyłyżeczkowanie ropnia przyzębnego

30. Unieruchomienie zębów (1 ząb)

31. Usunięcie szyny

32. Dostawienie zęba w szynie

33. Osteoplastyka

34. Korekta zgryzu, eliminacja węzłów urazowych

35. Opatrunek chirurgiczny

36. Plastyka połączenia ustno-zatokowego

37. Wycięcie proste łagodnej zmiany błon śluzowych

Cena

50 - 80 zł

150 - 200 zł

250 zł

300 - 400 zł

250 - 400 zł

50 zł


400 zł

450 zł

200 zł

1500 - 3000 zł / ząb

3000 zł

150 - 200 zł

50 zł

150 zł


4500 zł

4000 zł

4500 zł

400 zł

150 - 200 zł

1700 zł / łuk

400 zł

50 zł

50 zł / ząb

150 - 250 zł / ćwiartka

 75-100 zł/ćwiartka

150-200 zł / ząb

150-200 zł + cena biomateriałów

50 zł

50 zł

100 zł

150-300 zł

500 zł

800 zł

800zł pojedyncza

1000zł mnoga (2,3,4 zęby)

350 zł + biomateriał

300 zł + biomateriał

(od 400 do 1000 zł) + koszt ekstrakcji

100 zł

150 zł

150 zł

200 zł + unieruchomienie zęba

300 zł

50 zł

50 zł

400 zł

250 zł