Cennik: Chirurgia

Usługa

1. Usunięcie zęba mlecznego

2. Ekstrakcja zęba przez chirurga

Ekstrakcja korzenia zęba

Ekstrakcja zęba zatrzymanego

3. Zabieg chirurgiczny usunięcia zęba 8

4. Szycie zębodołu (jako osobna procedura)

5. Resekcja

Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego

Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego

6. Podcięcie wędzidła wargi lub języka

7. Regeneracja tkanki kostnej do implantacji

8. Pogłębienie dna zatoki - metoda otwarta

9. Korekta dziąsła

10. Konsultacja chirurgiczna

11. Badanie histopatologiczne wycinka

12. Implantacja (+cena korony)

13. Korona na implancie cementowana:

- korona porcelanowo-metalowa

- korona cyrkonowa

- w odcinku przednim

14. Implanty z koroną

15. Chemisekcja

16. Kortykotomia (w szczęce lub żuchwie)

17. Implant ortodontyczny (wraz z kosztem implantu)

18. Płukanie kieszonki przyzębnej i aplikacja leku

19. Kiretaż zamknięty

- Kiretaż zamknięty terapia wstępna

- Kiretaż zamknięty terapia podtrzymująca/powtarzalna

20. Zabieg płatowy

21. Zabieg płatowy z regeneracją przyzębia

22. Badanie kontrolne po zabiegu/instruktaż

23. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

24. Gingiwoplastyka

25. Gingiwoosteoplastyka/wydłużenie korony

26. Pogłębienie przedsionka

27. Pogłębienie przedsionka z przeszczepem z podniebienia

28. Pokrycie recesji

29. Hemisekcja/radisekcja/radektomia

30. Augmentacja zębodołu po ekstrakcji

31. Nacięcie i wyłyżeczkowanie ropnia przyzębnego

32. Unieruchomienie zębów (1 ząb)

33. Usunięcie szyny

34. Dostawienie zęba w szynie

35. Osteoplastyka

36. Korekta zgryzu, eliminacja węzłów urazowych

37. Opatrunek chirurgiczny

38. Plastyka połączenia ustno-zatokowego

39. Wycięcie proste łagodnej zmiany błon śluzowych

Cena

50 - 80 zł

200 zł

250 zł

300 - 500 zł

300 - 500 zł

50 zł


600 zł

600 zł

200 zł

2000 - 3500 zł / ząb

3500 zł

200 zł

100 zł

150 zł

2500 zł


2500 zł

2750 zł

3000 zł

4500-5000 zł

300 zł

2000 zł / łuk

400 zł

50 zł

50 zł / ząb

150 - 250 zł / ćwiartka

 75-100 zł/ćwiartka

150-200 zł / ząb

150-200 zł + cena biomateriałów

50 zł

50 zł

100 zł

150-300 zł

500 zł

800 zł

1200zł pojedyncza

1500zł mnoga (2,3,4 zęby)

350 zł + biomateriał

300 zł + biomateriał

(od 400 do 1000 zł) + koszt ekstrakcji

100 zł

150 zł

150 zł

200 zł + unieruchomienie zęba

300 zł

50 zł

50 zł

400 zł

250 zł

Cennik usług stomatologicznych - Ortholux Białystok