Cennik: Leczenie endodontyczne (kanałowe)

Usługa

1. Dewitalizacja miazgi zęba z opatrunkiem i RVG punktowym

2. Leczenie jednoczasowe - całkowite opracowanie i ostateczne wypełnienie kanałów (nie obejmuje kosztów RVG)

- 1 kanał

- 2 kanały

- 3 kanały

- 4 kanały

3. Leczenie etapowe: Wizyta pośrednia - częściowe opracowanie kanałów + opatrunek leczniczy (cena uzależniona od opracowanych na wizycie kanałów, nie obejmuje kosztów RVG)

- 1 kanał

- 2 kanały

- 3 kanały

- 4 kanały

4. Leczenie etapowe: Wypełnienie ostateczne kanałów + RVG punktowe

- 1 kanał

- 2 kanały

- 3 kanały

- 4 kanały

5. Ponowne leczenie endodontyczne - cena zależna od liczby opracowanych na wizycie kanałów

6. Usunięcie standardowego wkładu koronowo-korzeniowego z kanału


Cena

100 zł


300 zł

500 zł

700 zł

800 zł


200 zł

250 zł

450 zł

500 zł


300 zł

350 zł

450 zł

500 zł

150% ceny wizyty pośredniej

200 zł


Ceny leczenia endodotycznego nie obejmują kosztów odbudowy korony zęba.

Cennik usług stomatologicznych - Ortholux Białystok