Cennik: Ortodoncja

Usługa

1. Konsultacja

2. Wyciski na modele

3. Modele funkcjonalne + modele w zwarciu nawykowym

4. Plan leczenia

5. Aparat stały podstawowy

6. Aparat stały bezligaturowy (Damona)

7. Aparat stały ceramiczny

8. Wizyta kontrolna aparatu stałego

- 1 łuk (fragmentaryczny)

9. Higienizacja w trakcie leczenia stałym aparatem

10. Awaria aparatu (odklejony zamek, uszkodzenie aparatu)

11. Aparat ruchomy

12. Wizyta ortodontyczna kontrolna aparatu ruchomego

13. Wycisk z aparatem do naprawy

14. Szyna dolna

15. Szyna ossamu / płytka Hawley'a

16. Hyrax

17. Epstein + maska

18. Aparat motion

19. Face former

20. Wyciąg zewnątrzustny

21. Implant ortodontyczny

22. Wizyta śródzabiegowa klejenia zamka na ząb zatrzymany

(część ortodontyczna + część chirurgiczna)

23. Zdjęcie aparatów + skaling + piaskowanie + stałe retainery + modele końcowe + szyna

24. Zdjęcie retainera

25. Retainer stały z białego złota

26. Odklejony retainer

27. Ekwilibracja

Cena

100 zł

180 zł

330 zł

150 zł

1800 zł

2600 zł

3000 zł

200-250 zł

150 zł

150-250 zł

Od 70 zł

700zł / 1 płytka

100 zł

100 zł

400 zł

400 zł

1100 zł

1100 + 500 zł

1000 zł

200 zł

500 zł

400 zł

Ort.200zł + koszt

łańcuszka

Ch.250-600zł

1200 - 1500 zł

170 zł

400 zł

50-200 zł

100-250 zł

Cennik obowiązuje od: 11.10.2018