Jest absolwentką Szkoły Ochrony Zdrowia nr 1 w Białymstoku, gdzie uzyskała tytuł dyplomowanej higienistki stomatologicznej. W 2015 r ukończyła studia na Wydziale Geodezji i Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z lekarzami wielu specjalności. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach tematycznych. W gabinecie asystuje lekarzowi ortodoncie oraz lekarzowi ze specjalizacją z zakresu protetyki stomatologicznej.